Khóa học

Khóa học
BẰNG LÁI XE HẠNG: B1

BẰNG LÁI XE HẠNG: B1

* Đăng ký được học ngay
* Thời gian đào tạo 4 tháng
* Nhận bằng sau 21 ngày Sát Hạch
* Cam kết KHÔNG phát sinh chi phí
* Học phí 22.000.000đ (TRỌN GÓI 100%)
BẰNG LÁI XE HẠNG: B2

BẰNG LÁI XE HẠNG: B2

* Đăng ký được học ngay
* Thời gian đào tạo 4 tháng
* Nhận bằng sau 21 ngày Sát Hạch
* Cam kết KHÔNG phát sinh chi phí
* Học phí 22.000.000đ (TRỌN GÓI 100%)
BẮNG LÁI XE HẠNG: C

BẮNG LÁI XE HẠNG: C

* Đăng ký được học ngay
* Thời gian đào tạo 6 tháng
* Nhận bằng sau 21 ngày Sát Hạch
* Cam kết KHÔNG phát sinh chi phí
* Học phí 25.000.000đ (TRỌN GÓI 100%)
NÂNG HẠNG D. E. F

NÂNG HẠNG D. E. F

* Đăng ký được ôn luyện ngay.
* Không phát sinh chi phí.
* Bao trọn gói phần sát hạch lý thuyết
* Giá : 18.000.000đ (nâng B lên C, C lên D, D lên E) (NÂNG LÊN 1 DẤU)
25.000.000đ (nâng B lên D, C lên E) (NÂNG LÊN 2 DẤU)
Zalo
Đăng ký học